Make your own free website on Tripod.com
    
HOME ABOUT US NEWS ARCHIVE FEEDBACK CONTACT US SITE MAP
SABUNGERO
 
Jex F. Lucero
 
 
Si Congressman Tupada

Can Octubre 24, 2003, anibersario can pagiging independiente can provincia nin Catanduanes na dati sacop can provincia nin Albay asin fiesta man sa barrio nin Gogon, egua nin mga pangyayari na dae co masabotan sa pagcatawo can satong congressman. Mientras tantong an bilog na banuaan nagrurucyaw sa pagcelebrar can ica-58 taon sa pagiging provincia can satong provincia, si Cong. Santiago man gapatupada duman sa saiyang harong. Baco bagang naquiquisumaro man sa caogmahan na pigigibo can provincia ta ang gibo man caini patupada.
 MORE NEWS
 
 
Bahay ng lespu, nilooban ng NPA
 
Nakawan sa undas
 
Ipis gang, nasakote
 
2 hinuli sa undas
 
3 durugista, timbog dahil kay kagawad
 
Brgy Chair's son killed by rebels
 
5 crime groups neutralized in September alone
 
Oplan Linis ng INC, DepEd nabenipisyuhan
 
CDA needs re-engineering
 
Kantina ng CNHS, pinasok ng mga kawatan
© 2003 Catanduanes Forum. All Rights Reserved.
MEMBER: Publishers Association of the Philippines, Inc.
 
REY D. LACURUM | Publisher/Editor
KENNEDY U. MARIANO IV | JOEY ANTHONY V. CASIM
Web Developers
Con sabagay magayon man an ginibong ito ni congressman dahil masque papa-no egua siya nin mahohobon na guiromduman can mga parabulang na siya gapatupada sa sadiri niya mismong laguerta.
Sa bilog na Pilipinas siguro iyo sana ini an congressman na gapatupada sa sadiri niyang langag!

Sa Febrero 22, 2004 an saramucan sa Palarong Bicol oya sa satuyang provincia. Iyo ini an pigmitingan can mga taga DepEd boda ni gobernador asin iba pang invuelto sa maabot na palaro. Alagad an camuromundo sagcod sa ngonian dae pa narerepair an satuyang sports complex. Segun sa sabi-sabi an bahala daa can pagparepair iyo daa si Congressman Tupada alagad dae pa man siempre gaporoon. An caherac-herac caini an satuyang mga atleta ta dapat magapoon na sinda alagad dae macapoon ta an satuyang cawatan baging cawatan nin mga carabao.

An satuyang swimming pool na dapat pagaporo-practisan can satuyang mga swimmer dae man mapuwede ta maski carabao dae malabog ta an tubig puro kiti-kiti. An satuya man na oval puro duhay nin carabao dahel sa egua man nin gaparabakero diyan nin carabao mientras na dae pa nin gagamit caini. Entonces saen magapra-ractice an satuyang mga paracawat? Con saindong nagigiromduman an satuyang congressman an saro sa mga pigtawan niya nin importancia sa saiyang campaña iyo an sports. Pero ta daw ta sagcod ngonian masque magpagibo nin sungcaan si congressman dae ga pagibo? An saiya pang tinawan nin importancia iyo an pagpatupada sa sadiri niyang langag! Congressman tolong bulan na sana an Palarong Bicol caya dapat maghiwas na!

Segun man sa nadangog co, si gobernador daa sa paagui can provincia preparado na an duwang milyon na perac para sa mga atleta. Caya dae na nin masyadong problema. An problema na sana entonces an cacawatan can mga atleta. Segun pa man sa nadangog co, an maparticipar na mga atleta maabot sa quiñentos (500). Iyo idtong mga nasa elementarya asin secondarya. Sa cadinaculan na ining mga participantes dae niato ini dapat na sogot-sogoton sana. Iyo digdi nacataya an satuyang casosopganan. Oya digdi nacataya an satuyang mga caaquian na macawat ta nganing macatao nin daculang onra sa satong mga cababanwa. Nin huli sa siring na mga cagamujan dapat an gabos na mga imvuelto sa palarong ini maghiwas, magtarabang ta nganing matawan niato nin magcacanigong suporta an satuyang mga atleta.
Hiwas mga cababanwa!

Grave an reboc ngonian sa samong opisina (Supreme Court). An target saro man sana. Iyo man sana an samuyang Chief Justice Hilario Davide Jr. Piga-acusahan siya na egua nin hokus-pokus na ginibo sa samuyang Judiciary Development Fund. Ini acusasyon man sana. Dae pa man niato masasabing totoo an acusasyon sa saiya sagcod na dae nin napapatunayan sa Senado con madagos an impeachment laban que Chief Justic Davide. Ngonian con halimbawa man na madagos an impeachment trial que Davide sa Senado asin napatunayan na dae siya nin casalanan tapos an estoria. Alagad con mapatunayan na egua talaga nin hokus-pokus na ginibo an samuyang boss, siguradong masunod siya que Erap sa V. Luna Hospital o di caya sa Tanay, Rizal con haen si Erap nakakulong. Mientras tanto angan-anganan niato an mga masunod na mangyayari ta con baga sa umba iyo ini an paborito nin mga customer sa sarong restaurant.
Alatalaton ta!