Make your own free website on Tripod.com
    
HOME ABOUT US NEWS ARCHIVE FEEDBACK CONTACT US SITE MAP
SABUNGERO
 
Jex F. Lucero
 
 
Siguradong gana, basta dae madaog

Sabi caso mga congresista nin Bicol an magana daang candidatong presidente sa Bicol Region daeng iba conde si dating secretario nin DepEd Raul Roco. Padaba daa nin Bicol si Roco caya masque ano pa daang sabihon an magana digdi sa Bicol Region sa maabot na presidential election daeng iba conde Roco.
 MORE NEWS
 
 
Lalaki, binoga ng "sumpak"
 
Binata, inundayan ng saksak
 
Boy Taga, nagwala
 
Kapabayaan ng bus company
 
GMA, governors pledge unity
 
P4M for 20 Bicol cops
 
Bicol fishery achievers bag national awards
© 2003 Catanduanes Forum. All Rights Reserved.
MEMBER: Publishers Association of the Philippines, Inc.
 
REY D. LACURUM | Publisher/Editor
KENNEDY U. MARIANO IV | JOEY ANTHONY V. CASIM
Web Developers
Saro daa sa mga nagsabi caini iyo mismo si Cong. Joseph "Tupada" Santiago. Pero dacul man talaga an nagsasabi na magana si Roco sa bilog na Bicolandia. Dae nin duda an.
Alagad magana talaga siya con dae madaog!

Grabe daang ano-ano caso mga player nin basketball diyan sa San Juan, Virac na pig-sponsor yata ini nin SK sa nasabing barangay. Bulan pa nin Julio so tournament pero dae man lamang daa naitao sa mga nanggana so dapat na pinangganahan man ninda. Na arog baga daa can mga trophy asin iba pang mga bagay-bagay na dapat mapunta sa mga player asin iba pang mga pag-iriba nin saendang mga team. Segun sa nadangog co na dae lamang daa pinag-iintindi can chairman nin SK an nasabing problema. Dae lamang daa garespeto sa mga manager caini ta nganing maliwanagan con baga ngata ta sagcod sa ngonian na limang bulan na an nacaagui dae pa naitatao so mga award can ibang mga basketball team na nanggarana.

Mr. Chairman (SK) diit na respeto man sa mga nagparticipar sa tournament. Con ano an problema resolvaran mo. Baging sala man na babalewalaon mo sana an mga tawong nagsikap man na macabale sa tournament pagcatapos dae man lamang nihay-nihoy sa mga ginanahan ninda.
Come on, Mr. SK Chairman! Wake up!

Bigla na naman na uminitaas an presyo can coryente nin Ficelco na hale man sana sa NPC. Sabi can manijamiento nin Ficelco ito daang garereclamo sala daa na sinda (Ficelco) an pagparabasolon. Ta an pigigibo man sana daa ninda segun man ini sa caguibojan nin ERC. Naogma daa ngani sinda con an gabos na consumidores magaprorotesta ta ngani daang maesejan ini can ERC. Ngani daang masabotan man can ERC an caguibojan ninda na an gasapar sa ngonian an Ficelco.

An maraot caini ta egua nin Board an Ficelco pero dae man palan nin camogtacan. Caepujan pa palan an mga protesta ta nganing ini macaabot sa ERC. Caya duman sa mga gustong magprotesta an guibojon nindo baco sanang sarong aldaw na protesta an guibojon nindo. Con mapuede aroaldaw sagcod na magputok an gabos na genset nin NPC. Marhay pa ngani seguro na maubos na an mga dapat maubos diyan nganing biyo nang dae. May coryente man daa ngaya pero puropalsok man sana. Grabe an pighalangkaw can presyo nin coryente pero an servicio grave an pigroro. Pag dae ca macabayad sa tamang oras puputulan ca nin coryente.
Anong claseng cooperatiba an? Sa cooperatiba an member-consumer pigabuhay bacong pigagadan.
Mas grave pa sa pigacoryente an guibong ini nin Ficelco. Boda masque pa anong paliwanag nindo daeng maniwala na camo dae nin casalan. Camong pirmi an toktucan ta camo an namahala can gabos-gabos.
Ese nin mga consumidores na barato an bacal nindo can coryente sa daeng camogtacan na NPC. Caya dahel barato an bacal nindo can coryente sa NPC dapat barato man na ipabacal nindo.
Simpleng music man sana baga an!

Totoo daw itong nadangog co na si PBM Jun Popa macandidato daang alcalde sa San Andres?
Para sa saco magayon na bareta an. Primero egua nin balwarteng daraculang barrio si Jun Popa, an Mayngaway boda an Manambrag na con haen an botante diyan maabot na sa sinco mil. Con saendong naguiromduman sa barangay Mayngaway mismong si Mayor Cua pinadapa diyan can saiyang bayaw na si Leo Mendoza.

Sa duwang daraculang baryong nasabi guminuda man si Jun Popa asin sa cabilogan nin San Andres.
Con siisay man an macacabangga ni Jun Popa sigurado cong cuculugan na nin payo. Ngonian pa magaisip na con pan-ong dadaogon an popular na PBM.

Magayon an ralaban diyan. Sabi ngani daa "for a change".